Предмет на дейност

1. Дружеството „Радикус” е регистрирано с основен предмет на дейност чуждоезикови преводи и легализация на документи

2. Регистрация и пререгистрация на търговски фирми и дружества в Агенцията по вписванията

3. Експресна изработка на фирмени печати и печатни бланки

4. Пълно счетоводно обслужване

5. Застраховки

Фирмата е оторизирана да извършва преводи на официални документи и други книжа от български на чужд език и от чужд език на български на основание договор № 1865/2012, сключен с Дирекция “Консулски отношения” към Министерство на външните работи.

Извършваме професионални преводи от и на 40 езика. Предлагаме преводи на официални, фирмени и лични документи от и за чужбина, като работим без ограничения във всички специализирани насоки и строго специфични области. Посредничим при легализирането на преведените документи, както и на документите които са без превод, но се нуждаят от легализация за страната за която са предназначени. Легализирането на преводите на документи и други книжа се извършва в страната от Министерството на външните работи. Освен легализация, Агенция „Радикус” извършва и заверки на документи от български и чужди учреждения във всички държавни министерства и институции.

Агенцията предлага и нотариално удостоверяване на копия на документи, както и заверки във всички консулски представителства на чужди държави на територията на цялата страна, разполагаме с всички съвременни форми за комуникация и техническо обезпечаване на операциите, свързани с работата. Затова гарантираме изпълнението на възложените ни поръчки с максимална бързина и качество.

За да зададете вашите конкретни въпроси относно превод, легализация, заверка, както и ако желаете да получите оферта, моля обръщайте се към нас на актуалната ни пощенска кутия radicus@abv.bg