Мисия

  • Да осигурим на клиентите си увереност, спокойствие и качествено обслужване;
  • Да спечелим доверието и уважението на нашите партньори;
  • Да бъдем фактор за създаването на ценности в обществото и бизнеса;
  • Да си осигурим дългосрочен прогрес;
  • Да станем водеща агенция за преводи, като прилагаме международните стандарти;
  • Да мотивираме и подпомагаме развитието на служителите си;