История

Нашата компания се появява на пазара през 1991 година с основен предмет на дейност: извършване на преводи, езиково обучение и преквалификация. Същата година между ЕТ „ Радикус – Спейшъл” и дирекция „Консулски отношения“ на МВнР се подписва договор за извършване на официални преводи и легализиране на документи.

През 1993 година фирмата променя своето име на EТ „Радикус – Специал” започва да предлага и услугите си в областта на чуждоезиковите преводи и както в България, така и в чужбина. Докато през 2009г. се прехвърля дейността в съществуващата вече „Радикус-ЕООД” и продължава да работи със същия предмет на дейност и под същия номер на Договора с КО на МВнР.

Фирмата е оторизирана да извършва преводи на официални документи и други книжа от български на чужд език и от чужд език на български на основание договор № 1865/2012, сключен с Дирекция “Консулски отношения” към Министерство на външните работи.